Artikler om: Sikkerhed & forsikring
Denne artikel er også tilgængelig på:

Generel forsikring ved udleje

Det meste af det, der udlejes hos Hygglo, er dækket af vores almindelige forsikring, som dækker op til DKK 30.000 uden selvrisiko, dog er der nogle kategorier, der har særlige forhold, der er værd at sætte sig ind i:

Forsikringsvilkår for køretøjer

Forsikringsvilkår for leje af droner

Forsikringsvilkår for leje af både, campingvogne, autocampere, mellem- og tung lastbiler og vandscootere.


Generel forsikring

Forsikringen dækker op til DKK 30.000 uden selvrisiko. Har du ting, der har en større værdi, skal du have din egen forsikring og vores forsikring dækker din selvrisiko.

Forsikringen gælder både for private og virksomheder og indgår automatisk, når du bruger Hygglo – dog kun hvis lejen betales via Hygglo.

Hvad er inkluderet i forsikringen?

All-risk: Omfatter genstande, der ikke erstattes af ved selvrisikoreduktion og gælder ved pludselige og uforudsete skader på eller bortkomst af lejede genstande. Den højeste erstatning for all-risk er genstandens markedsværdi inklusivt tilbehør før skaden skete, dog maksimalt DKK 30.000.

Selvrisiko: Erstatning for selvrisiko, hvis skade, tab eller tyveri er dækket af anden forsikring f.eks. husforsikring (op til 10.000 kr. pr. skade).


Du kan ikke få erstatning fra både selvrisiko og all risk forsikringen for samme skade.

Hvad indgår ikke i forsikringen?

Ridser eller almindelig slitage, der ikke påvirker genstandens anvendelighed.

Udlejning af fly, våben eller dele til våben, smykker, ure, levende dyr, tobak, alkohol, kontanter eller værdipapirer.

Skader ved udlejning af allerede beskadigede varer.

Skader, der var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev tegnet.


All-risk inkluderer ikke campingvogne, autocampere, både, vandscootere, lasterbiler (vægt over 3.500 kg)

Er der begrænsninger for, hvad forsikringen dækker?

Forsikringen dækker kun skader, der opstår i lejeperioden.

Forsikringen dækker lejede genstande inklusiv tilbehør op til specificerede beløbsgrænser.

Forsikringen er maksimalt gyldig i 90 dage.

Forsikringen gælder i de nordiske lande.


Mere information

Försäkringsförmedlare: Omocom, org. nr. 559097-2377.
Försäkringsgivare: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. Berkley Europe AG, registrerad i Lichtenstein.
Produkt: Hygglo Uthyrning av egendom

Komplet information om produktet før og efter aftalens indgåelse kan findes i forsikringsbetingelserne og forsikringspolicen.

Fuldstændige forsikringsbetingelser

Opret en forsikringssag

Skader skal anmeldes til Omocom, så snart den forsikrede er blevet bekendt med skaden. Tilmelding sker via et link du modtager fra Hygglo. Kontakt supporten på hej@hygglo.dk for at få dit unikke link til at anmelde en skade.


Opdateret den: 19/03/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!