Artikler om: Sikkerhet & forsikringer
Denne artikkelen er også tilgjengelig på:

Forsikring ved utleie av kjøretøy

Ved leie av kjøretøy gjennom Hygglo i Norge, Sverige og Finland er forsikring inkludert*. Følgende regnes som kjøretøy:

Personbil, varebil og lett lastebil

Tilhengere og båthengere

Campingvogner og bobiler

Motorsykler og mopeder

Snøscootere og ATV-er

Lette traktorer


Kjøretøyet ditt er dekket med inntil 300 000 NOK. Forsikringen har en egenandel på 5000 kr for leietaker, bortsett fra veihjelp som er uten egenandel.

Noe av det som er inkludert i forsikringen:

Erstatning for skade på kjøretøyet med inntil 300 000 NOK.

Veihjelp for leietakere, uten egenandel.

Erstatning til leietaker og firma for å kunne returnere til utleiestedet dersom kjøretøyet ikke er trafikkdyktig.

Erstatning til deg som utleier dersom du må gå og hente kjøretøyet et annet sted.


Viktige vilkår for forsikringen:

Bilen skal ikke ha kjørt mer enn 300 000 km

Kun leietakere kan kjøre kjøretøyet

Utleier skal kontrollere leietakers tillatelse til å føre kjøretøyet


Hva er ikke inkludert i forsikringen?

Riper eller normalt forekommende slitasje som ikke påvirker eiendommens anvendelighet.

Utleie av flygende farkoster, våpen eller deler til våpen, smykker, klokker, levende dyr, tobakk, alkohol, kontanter eller verdipapirer og antikviteter.

Utleie av allerede skadd gods.

Skade som, som følge av omstendigheter, var kjent da forsikringen ble tegnet.


Finnes det noen begrensninger på hva forsikringen dekker?

Forsikringen dekker kun skader som skjer under utleieperioden.

Forsikringen omfatter utleid eiendom inkludert tilbehør opp til angitte beløpsgrenser.

Forsikringen gjelder i 90 dager.

Gjelder dersom skaden oppstår innenfor Norden.


Veihjelp

Dersom leietaker trenger veihjelp må leietaker ringe Falck på nødnummer +47 242 401 86. Oppgi navn, registreringsnummer og skadeårsak.

Mer informasjon

Forsikringsformidler: Omocom, org. nr. 559097-2377.

Forsikringsgiver: Dina Försäkring AB (org. 516401– 8029), Skeppsbron 2, 103 18 Stockholm.

Produkt: Hygglo Utleie av kjøretøy

Komplett informasjon om produktet før og etter inngåelse av avtalen er å finne i forsikringsvilkårene og forsikringsbrevet.

Fullstendige forsikringsvilkår

*Forsikring for Danmark

I Danmark er det ingen spesifikk kjøretøyforsikring, bare Hygglos generelle forsikring. Derfor leies det ikke ut kjøretøy som varebiler, lette lastebiler, bobiler og lignende i Danmark, kun tilhengere og båthengere.

Oppdatert på: 03/05/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!