Artikler om: Sikkerhet & forsikringer
Denne artikkelen er også tilgjengelig på:

Forsikringsvilkår båt, jetski & tung lastebil

Når det gjelder forsikring for båter, jetski og lastebiler (over 3.500 kg), er disse ikke inkludert i vår generelle allrisikoforsikring. Informasjon om hva som gjelder i forhold til forsikring for nevnt eiendom finner du her.

Forsikringsvilkår båt, jetski & tung lastebilForsikringen for følgende eiendom er en kompensasjon for egenandel på opp til 10 000 kr. Utleier må selv holde sin eiendom forsikret, og ved eventuelle skader dekker Hygglo sin forsikring egenandelen for utleierens forsikring:

Motorbåt

Seilbåt

Jetski

Medium- og tung lastebil (veier over 3 500 kg)


Hva er inkludert i forsikringen?

Egenandel: Kompensasjon for egenandel dersom skade, tap eller tyveri av eiendom omfattes av annen forsikring f.eks. båtforsikring, opp til 10 000 kr per skade.


Hva er ikke inkludert i forsikringen?

Riper eller normalt forekommende slitasje som ikke påvirker eiendommens anvendelighet.

Utleie av flygende farkoster, våpen eller deler til våpen, smykker, klokker, levende dyr, tobakk, alkohol, kontanter eller verdipapirer og antikviteter.

Utleie av allerede skadd gods.

Skade som, som følge av omstendigheter, var kjent da forsikringen ble tegnet.


Finnes det noen begrensninger på hva forsikringen dekker?

Forsikringen dekker kun skader som skjer under utleieperioden.

Forsikringen omfatter utleid eiendom inkludert tilbehør opp til angitte beløpsgrenser.

Forsikringen gjelder i 90 dager.

Forsikringen gjelder i Norden.


Mer informasjon

Forsikringsformidler: Sharin AB under navnendring Omocom, org. nr. 559097-2377.
Forsikringsgiver: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. Berkley Europe AG, registrert i Liechtenstein.
Produkt: Hygglo Utleie av eiendom.


Komplett informasjon om produktet før og etter inngåelse av avtalen er å finne i forsikringsvilkårene og forsikringsbrevet.

Fullstendige forsikringsvilkår

Faktablad Hygglo Utleie av eiendom

Opprett forsikringskrav

Skader skal rapporteres til Omocom og til egen forsikring så snart forsikrede er blitt informert om skaden. Dette gjør du via en lenke du mottar fra Hygglo. Kontakt kundeservice på hei@hygglo.no for å få din unike lenke til skadeskjemaet.


Oppdatert på: 07/04/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!