Artikler om: Sikkerhet & forsikringer
Denne artikkelen er også tilgjengelig på:

Hvordan fungerer forsikringen når jeg leier?

Når du leier via Hygglo er forsikring alltid inkludert.

Slik fungerer det:

Hygglo har en allriskforsikring som dekker skader opp til 30.000kr, denne er uten egenandel.

Er tingen verdt mer enn 30 000 kr, skal utleieren selv holde den forsikret, og vår forsikring erstatter da utleieren sin egenandel opp til 10 000 kr.

Kjøretøy er forsikret for skader opp til 300 000. Ved leie av kjøretøy (Inkl. tilhengere) tilkommer en egenandel på 5000 kr for deg som leietaker.

Droner & tilbehør til droner er forsikret opptil 20 000 kr, denne har egenandel på 5000 kr for deg som leietaker.


Kort fortalt så er tingen du leier alltid forsikret. Du er derimot forpliktet til å ta så godt vare på det du leier som mulig. Ved skader påført med vilje eller som følger av uaktsomhet vil du holdes ansvarlig for å dekke skadeerstatning til utleier.

Leie av kjøretøy

Leier du et kjøretøy som for eksempel en varebil eller motorsykkel, da er utleier pliktig til å i det minste holde kjøretøyet trafikkforsikret (ansvarsforsikring). Denne forsikringen dekker da ansvar og skade på tredjepart. Ved skade på kjøretøyet dekker forsikringen vår opptil 300 000 kr, eller utleierens egenandel (opp til 10 000 kr) om utleieren selv har en forsikring som dekker skaden.

Hva gjør du om en skade oppstår under utleie?

Skulle det oppstå en ulykke i løpet av leieperioden som resulterer i skade på leid gjenstand, så må du kontakte utleieren så snart som mulig og informere om hva som har skjedd. Det er utleier som kontakter oss for å sette opp en skademelding med vår forsikring. Ved skade på drone eller kjøretøy blir du kontaktet for betaling av egenandel.

Ved skade på drone blir du kontaktet av Hygglo for betaling av egenandel. Ved skade på kjøretøy (inkl. tilhengere), kommer du bli kontaktet av Omocom for betaling av egenandel.

Oppdatert på: 01/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!