Artikler om: Sikkerhet & forsikringer
Denne artikkelen er også tilgjengelig på:

Generell forsikring

Det meste av det som leies ut på Hygglo dekkes av vår allrisikoforsikring som erstatter opptil 30 000 kr uten egenandel. Det finnes derimot noen kategorier som har spesielle forsikringsvilkår som det er verdt å gjøre seg kjent med:

Forsikringsbetingelser for utleie av kjøretøy

Forsikringsbetingelser for utleie av droner

Forsikringsbetingelser for utleie av båt, vannscooter og mellom- og tung lastebil


Generell forsikringForsikringen erstatter skader opp til 30 000 kr uten egenandel. Har det du leier ut en større verdi så trenger du en egen forsikring for å være helt forsikret og vår forsikring dekker da din egenandel. Forsikringen gjelder både privatpersoner og bedrifter og er automatisk inkludert når du bruker Hygglo - men kun dersom leien er betalt via Hygglo.

Hva er inkludert i forsikringen?

All risiko: Inkluderer eiendom som ikke erstattes av egenandel-kompensasjon og gjelder ved plutselig og uforutsett skade på eller tap av utleid eiendom. Maksimal erstatning for all risiko er eiendommens markedsverdi inkludert tilbehør før skaden inntraff, men som mest 30 000 kr.

Egenandel: Kompensasjon for egenandel dersom skade, tap eller tyveri av eiendom omfattes av annen forsikring f.eks. hjemforsikring, opp til 10 000 kr per skade. Dersom skaden underskrider din ordinære egenandel eller hvis ordinær forsikring mangler, gis erstatning iht allrisikoforsikringen.


Du kan ikke motta erstatning fra både egenandel og all risiko for samme skadehendelse.

Hva er ikke inkludert i forsikringen?

Riper eller normalt forekommende slitasje som ikke påvirker eiendommens anvendelighet.

Utleie av flygende farkoster, våpen eller deler til våpen, smykker, klokker, levende dyr, tobakk, alkohol, kontanter eller verdipapirer og antikviteter.

Utleie av allerede skadd gods.

Skade som, som følge av omstendigheter, var kjent da forsikringen ble tegnet.

All risiko inkluderer ikke båt, vannscooter, lastebil (vekt over 3.500 kg). Se egne vilkår her.


Finnes det noen begrensninger på hva forsikringen dekker?

Forsikringen dekker kun skader som skjer under utleieperioden.

Forsikringen omfatter utleid eiendom inkludert tilbehør opp til angitte beløpsgrenser.

Forsikringen gjelder i 90 dager.

Forsikringen gjelder i Norden.


Mer informasjon


Forsikringsformidler: Sharin AB under navnendring Omocom, org. nr. 559097-2377.
Forsikringsgiver: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. Berkley Europe AG, registrert i Liechtenstein.
Produkt: Hygglo Utleie av eiendom.
Komplett informasjon om produktet før og etter inngåelse av avtalen er å finne i forsikringsvilkårene og forsikringsbrevet.

Faktablad Hygglo Utleie av eiendom

Fullstendige forsikringsvilkår


Opprett forsikringskrav


Skader skal rapporteres til Omocom så snart forsikrede er blitt informert om skaden. Dette gjør du via en lenke du mottar fra Hygglo. Kontakt kundeservice på hei@hygglo.no for å få din unike lenke til skadeskjemaet.

Oppdatert på: 29/04/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!