Artikler om: Sikkerhet & forsikringer
Denne artikkelen er også tilgjengelig på:

Forsikringsvilkår droner

Droner og tilbehør til droner er forsikret gjennom en egen forsikring på Hygglo og er dermed ikke inkludert i vår generelle allrisikoforsikring. Forsikringen er uten egenandel for utleier, men med en egenandel opptil 5 000 kr for den som leier.

Forsikringsvilkår droner



Hva er inkludert i forsikringen?

Inkluderer utleid eiendom innen dronekategorier og gjelder ved plutselig og uforutsett skade på eller tap av utleid eiendom.

Maksimal erstatning er eiendommens markedsverdi inkludert tilbehør før skaden inntraff, men som mest 20 000 kr per skade.

Leietaker er ansvarlig for å betale egenandel opptil 5000 kr. Du som utleier blir kompensert for skaden uten fradrag for egenandel og Hygglo håndterer betaling av egenandelen med leietaker.


Hva er ikke inkludert i forsikringen?

Undervannsdroner (dekkes av våre allrisikoforsikring)

Riper eller normalt forekommende slitasje som ikke påvirker eiendommens anvendelighet.

Utleie av allerede skadd gods.

Skade som, som følge av omstendigheter, var kjent da forsikringen ble tegnet.


Finnes det noen begrensninger på hva forsikringen dekker?

Forsikringen dekker kun skader som skjer under utleieperioden.

Forsikringen omfatter utleid eiendom inkludert tilbehør opptil angitte beløpsgrenser.

Forsikringen gjelder i 90 dager.

Forsikringen gjelder i Norden.


Opprett forsikringskrav

Skader skal rapporteres til Hygglo så snart forsikrede er blitt informert om skaden. Utleier kontakter kundeservice på hei@hygglo.no for å opprette et forsikringskrav.

Oppdatert på: 07/04/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!