Artiklar om: Säkerhet & försäkring
Denna artikel finns också på:

Försäkring båt, vattenskoter & tung lastbil

När det kommer till försäkring för båtar, vattenskoter och lastbil (över 3 500 kg) är inte dessa inkluderade i vår generella allriskförsäkring. Information om vad som gäller när det kommer till försäkring för nämnda egendom hittar du här.

Försäkringsvillkor båt, vattenskoter & tung lastbil.

Försäkringen för följande egendom är en självriskeliminering upp till 10 000 kr. Uthyraren håller själv med försäkring för sitt objekt och vid en eventuell skada så täcker Hygglos försäkring självrisken för uthyrarens försäkring:

Motorbåt

Segelbåt

Vattenskoter

Medel- och tung lastbil (väger över 3 500 kg)


Vad ingår i försäkringen?

Självriskeliminering: Ersättning för din avdragna självrisk om skada, förlust eller stöld av egendomen omfattas av egen försäkring, t.ex. båtförsäkring. Du kan få ersättning upp till 10 000 kronor för avdragen självrisk.


Vad ingår inte i försäkringen?

Repor eller normalt förekommande slitage som inte påverkar egendomens användbarhet.

Uthyrning av flygfarkoster, vapen eller delar till vapen, smycken, klockor, levande djur, tobak, alkohol, kontanter eller värdepapper.

Skador vid uthyrning av redan skadat gods.

Skada som till följd av omständigheter var kända vid försäkringens tecknande.


Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen omfattar endast skador som inträffar under uthyrningstiden.

Försäkringen täcker uthyrd egendom inklusive tillbehör upp till specificerade beloppsgränser.

Försäkringen gäller som längst i 90 dagar.

Försäkring gäller i Norden.


Mer information

Försäkringsförmedlare: Omocom, org. nr. 559097-2377.
Försäkringsgivare: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. Berkley Europe AG, registrerad i Lichtenstein.
Produkt: Hygglo Uthyrning av egendom


Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Försäkringsvillkor

Faktablad Hygglo Uthyrning av egendom

Skapa försäkringsärende

Skada skall anmälas till Omocom snarast från det den försäkrade fått kännedom om skadan, samt till eget försäkringsbolag. Anmälan görs via en länk du får från Hygglo. Kontakta supporten på hej@hygglo.se för att få din unika länk till skadeanmälan.

Uppdaterad den: 11/04/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!