Artiklar om: Säkerhet & försäkring
Denna artikel finns också på:

Hur fungerar försäkringen när jag hyr?

När du hyr via Hygglo ingår alltid försäkring.

I stort fungerar det såhär:

Hygglo har en drulleförsäkring som täcker skador upp till 30 000 kr, denna är utan självrisk.

Är prylen värd mer än 30 000 kr ska uthyraren hålla den försäkrad, och vår försäkring tar då uthyrarens självrisk upp till 10 000 kr.

Motorfordon täcks för skador upp till 300 000. Vid hyra av fordon (inkl släpvagnar) tillkommer en självrisk på 5000 kr för dig som hyr.

Drönare och tillbehör till drönare är försäkrade upp till 20 000 kr, med en självrisk på 5000 kr för dig som hyrtagare.


Kort och gott så är prylen du hyr alltid försäkrad. Du har en dock en skyldighet att inte vara vårdslös, är du vårdslös kan du bli ersättningsskyldig för de skador du orsakar.

Specifikt kring fordon

Hyr du fordon så som skåpbil eller motorcykel så är uthyraren skyldig att minst hålla fordonet trafikförsäkrat, denna försäkring täcker då ansvar och skada på tredje part. Orsakar du skada på tredje part, ersätter du uthyraren för självrisken hen kommer behöva betala på sin försäkring. Uppstår en skada på det hyrda fordonet täcker vår försäkring upp till 300 000 kr, eller uthyrarens självrisk (upp till 10 000 kr) om uthyraren själv har en försäkring som täcker skadan.

Vad gör du om en skada uppstår under hyresperioden?

Om en olycka inträffar under hyresperioden som resulterar i skador på hyrprylen, måste du kontakta uthyraren så snart som möjligt och informera om vad som har hänt. Det är uthyraren som kontaktar Hygglo för att skicka in ett försäkringsärende.

Vid skada på drönare kommer Hygglo kontakta dig för betalning av självrisk. Vid skada av fordon (inkl släpvagnar) kommer Omocom kontakta dig för betalning av självrisk.

Uppdaterad den: 20/02/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!