Artiklar om: Säkerhet & försäkring
Denna artikel finns också på:

Försäkring vid uthyrning av fordon

Vid uthyrning av fordon på Hygglo i Sverige, Norge och Finland ingår en försäkring*. Som fordon räknas t.ex:

Personbil, skåpbil & lätt lastbil

Släpvagnar & båttrailers

Husvagnar & husbilar

Motorcyklar & mopeder

Snöskotrar & fyrhjulingar, inklusive lättare traktorer


Ditt fordon är täckt upp till 300.000kr. Det som av transportstyrelsen klassas som efterfordon, t.ex ett oregistrerat 30-släp, täcks upp 30.000kr. Försäkringen har en självrisk på 5.000kr för hyrestagaren, förutom på väghjälp som är utan självrisk.

Lite av vad som ingår i försäkringen:

Ersättning för skador på fordonet upp till 300.000kr

Väghjälp för hyrestagaren, utan självrisk

Ersättning för hyrestagaren och sällskap att kunna ta sig tillbaka till uthyrningsorten om fordonet inte är körbart.

Ersättning för dig som uthyrare om du behöver åka och hämta fordonet på annan ort


Viktiga villkor i försäkringen:

Bilen får ha gått max 30.000 mil

Bara hyrestagaren får framföra fordonet

Uthyraren behöver kontrollera hyrestagarens behörighet att framföra fordonet


Vad ingår inte i försäkringen?

Repor eller normalt förekommande slitage som inte påverkar egendomens användbarhet.

Uthyrning av flygfarkoster, vapen eller delar till vapen, smycken, klockor, levande djur, tobak, alkohol, kontanter eller värdepapper.

Skador vid uthyrning av redan skadat gods.

Skada som till följd av omständigheter var kända vid försäkringens tecknande.


Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen omfattar endast skador som inträffar under uthyrningstiden.

Försäkringen täcker uthyrd egendom inklusive tillbehör upp till specificerade beloppsgränser.

Försäkringen gäller som längst i 90 dagar.

Gäller om skadan uppstår inom Norden.


Väghjälp

Behöver hyrtagaren väghjälp så ska hyrtagaren ringa Falck på journummer +46 8 731 40 68. Uppge namn, registreringsnummer och skadeorsak.

Mer information

Försäkringsförmedlare: Omocom, org. nr. 559097-2377.

Försäkringsgivare: Dina Försäkring AB (org. 516401– 8029), Skeppsbron 2, 103 18 Stockholm.

Produkt: Hygglo Uthyrning av fordon

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Faktablad Uthyrning av fordon

Fullständiga försäkringsvillkor*Försäkring för Danmark
I Danmark finns ingen särskild fordonsförsäkring utan där finns bara Hygglos generella försäkring. Därmed hyrs inte fordon så som lätt lastbil, skåpbil, husbil och liknande ut i Danmark, utan endast släpvagnar och båttrailers.

Uppdaterad den: 03/05/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!