Artiklar om: Säkerhet & försäkring
Denna artikel finns också på:

Försäkringsvillkor drönare

Drönare och drönartillbehör är försäkrade genom en separat försäkring på Hygglo och ingår således inte i vår generella allriskförsäkring. Försäkringen är utan självrisk för uthyraren, men med en självrisk på upp till 5000 kr för den som hyr.

Vad ingår i försäkringen?

Omfattar uthyrd egendom inom drönarkategorier och gäller vid plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av uthyrd egendom.

Maximal ersättning är egendomens marknadsvärde innan skadan inträffade, dock högst 20 000 kr per skada.

Hyrestagaren ansvarar för att betala en självrisk på upp till 5000 kr. Du som uthyrare blir ersatt för skadan utan avdrag för självrisk och Hygglo kommer sköta betalningen av självrisken med hyrestagaren.


Vad ingår inte i försäkringen?

Undervattensdrönare (täcks av vår allriskförsäkring)

Repor eller normalt förekommande slitage som inte påverkar egendomens användbarhet.

Skador vid uthyrning av redan skadat gods.

Skada som till följd av omständigheter var kända vid försäkringens tecknande.


Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen omfattar endast skador som inträffar under uthyrningstiden.

Försäkringen täcker uthyrd egendom inklusive tillbehör upp till specificerade beloppsgränser.

Försäkringen gäller som längst i 90 dagar.

Försäkring gäller i Norden.Skapa försäkringsärende

Skada skall anmälas till Hygglo snarast från det den försäkrade fått kännedom om skadan. Uthyraren kontaktar supporten på hej@hygglo.se för att göra en skadeanmälan.

Uppdaterad den: 07/04/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!