Artiklar om: Säkerhet & försäkring
Denna artikel finns också på:

Generell försäkring

Det mesta som hyrs ut på Hygglo täcks av vår generella försäkring som ersätter upp till 30 000 kr utan självrisk, dock finns det några kategorier som har särskilda villkor värda att göra sig bekant med:

Försäkringsvillkor för uthyrning av fordon

Försäkringsvillkor för uthyrning av drönare

Försäkringsvillkor för uthyrning av båt, medel-och tung lastbil och vattenskoter.


Generell försäkring



Försäkringen ersätter upp till 30 000 kr utan självrisk. Har du saker som har ett större värde så behöver de en egen försäkring och vår försäkringen täcker din självrisk. Försäkringen gäller både privatpersoner och företag och ingår automatiskt när du använder Hygglo - men endast om hyran är betald via Hygglo.

Vad ingår i försäkringen?

Allrisk: Omfattar egendom som inte kan ersättas genom självriskreducering och gäller vid plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av uthyrd egendom. Högsta ersättning för allrisk är egendomens marknadsvärde inklusive tillbehör innan skadan skedde, men som högst 30 000 kr.

Självriskeliminering: Ersättning för självrisk om skada, förlust eller stöld av egendomen omfattas av annat försäkringsskydd, t.ex. hemförsäkring, upp till högst 10 000 kr per skada.


Du kan inte få ersättning från både självriskeliminering och allrisk för samma skadehändelse.

Vad ingår inte i försäkringen?

Repor eller normalt förekommande slitage som inte påverkar egendomens användbarhet.

Uthyrning av flygfarkoster, vapen eller delar till vapen, smycken, klockor, levande djur, tobak, alkohol, kontanter eller värdepapper.

Skador vid uthyrning av redan skadat gods.

Skada som till följd av omständigheter var kända vid försäkringens tecknande.

Allrisk omfattar inte båt, vattenskoter, lastbil (vikt över 3 500kg). Se villkor här.


Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Försäkringen omfattar endast skador som inträffar under uthyrningstiden.

Försäkringen täcker uthyrd egendom inklusive tillbehör upp till specificerade beloppsgränser.

Försäkringen gäller som längst i 90 dagar.

Försäkring gäller i Norden.


Mer information

Försäkringsförmedlare: Omocom, org. nr. 559097-2377.
Försäkringsgivare: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. Berkley Europe AG, registrerad i Lichtenstein.
Produkt: Hygglo Uthyrning av egendom


Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Faktablad Hygglo Uthyrning av egendom

Försäkringsvillkor


Skapa försäkringsärende


Skada skall anmälas till Omocom snarast från det den försäkrade fått kännedom om skadan. Anmälan görs via en länk du får från Hygglo. Kontakta supporten på hej@hygglo.se för att få din unika länk till skadeanmälan.

Uppdaterad den: 29/04/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!