Artiklar om: Att hyra ut
Denna artikel finns också på:

Uthyrarskolan, del 3 av 3Genom att vara en serviceinriktad, trevlig och tillmötesgående uthyrare kan du öka chanserna att få positiva omdömen från hyrestagare, samt öka sannolikheten för att de väljer att hyra av dig igen. Erfarenhet visar att nöjda hyrestagare ofta väljer samma uthyrare vid framtida behov. Bra omdömen är avgörande för att locka till sig nya hyrestagare och bidrar till att skapa förtroende hos potentiella hyrestagare.

Säkerhetssystemet, hur det fungerarFör att säkerställa en trygg och säker plattform har vi implementerat ett säkerhetssystem för att skydda våra användare. Processen börjar med registrering via BankID, vilket bekräftar användarnas identitet och säkerställer att hyrestagaren är den de påstår sig vara.

Under registreringen är användarna skyldiga att ange korrekta kontaktuppgifter, såsom e-post och telefonnummer. Om du kommer i kontakt med en hyrestagare som har angivit felaktiga kontaktuppgifter, ber vi dig kontakta vår kundsupport.

Om du av någon anledning får en dålig känsla under dialogen med en potentiell hyrestagare uppmanar vi dig att kontakta oss så att vi kan undersöka närmare. Du har alltid rätt att neka en hyresförfrågan om det inte känns rätt.

Som en del av våra säkerhetsåtgärder genomför vi en kreditkontroll på potentiella hyrestagare. Detta beror på att värdet på hyresobjektet ofta överstiger hyresbeloppet avsevärt. Den vanligaste orsaken till att en hyrestagare nekas att hyra är att personen inte har klarat vår kreditkontroll.

Processen kring kreditkontroller är automatiserad, men i vissa fall kan vi efter en manuell bedömning tillåta att en hyrestagare får hyra, även om personen inte klarade den automatiserade kreditkontrollen. Till exempel, om en hyrestagare har spärrat sitt personnummer kommer kreditkontrollen att resultera i att hyrestagaren blir blockerad. I sådana fall kan vi genomföra en manuell granskning av hyrestagaren. Om du får en ny hyresförfrågan från en hyrestagare som tidigare har blivit blockerad, betyder det att personen har varit i kontakt med oss och vi har bedömt att det inte ska innebära någon större risk att hyra ut till personen. Är du osäker kan du alltid kontakta oss eller välja att neka förfrågan.

Utöver kreditkontroller utför vi även manuella granskningar av potentiella hyrestagare och övervakar noggrant aktiviteten på plattformen för att kunna identifiera och hantera eventuella riskfall.

Som vi tidigare har meddelat är vår drönarkategori särskilt utsatt för skador. Efter en noggrann analys av tidigare skadefall har vi beslutat att höja åldersgränsen för att hyra drönare. Du måste nu vara minst 25 år för att hyra en drönare genom Hygglo.

För att hyra fordon måste du vara minst 23 år gammal, se fullständiga villkor här.

Som uthyrare spelar du också en viktig roll i att säkerställa att plattformen förblir säker och positiv för alla användare genom att alltid lämna en recension efter avslutat hyresförhållande.

FörsäkringNär det gäller våra försäkringsvillkor kan du hitta dem här. Vi uppmanar alla som hyr ut sina prylar att göra sig bekanta med villkoren i försäkringen. Det är viktigt att förstå vad försäkringen täcker, och om det är nödvändigt för dig att ha en egen försäkring. Även om våra FAQ-artiklar erbjuder en sammanfattning av villkoren, rekommenderar vi att du läser igenom det kompletta dokumentet som beskriver de fullständiga villkoren. Länkar till de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du i FAQ-artikeln som försäkringen relevant för det föremål du hyr ut.

De olika försäkringarna kortfattat (klicka på länkarna för att läsa mer):


Allriskförsäkring: Det mesta av det som hyrs ut på Hygglo täcks av vår allriskförsäkring som ersätter upp till 30 000 kr utan självrisk. Hyr du ut något till ett högre värde måste du ha en egen försäkring. Vår försäkring ersätter då din självrisk upp till 10 000 kr.

Försäkring vid uthyrning av fordon: Ditt fordon är täckt med upp till 300 000 kr. Försäkringen har en självrisk på 5000 kr för hyrestagaren, med undantag för väghjälp som är utan självrisk.

Försäkring båt, vattenskoter & tung lastbil: Försäkringen är en kompensation för självrisk på upp till 10 000 kr. Uthyraren måste själv hålla sin egendom försäkrad, och vid eventuella skador täcker Hygglo sin försäkring självrisken för uthyrarens försäkring.

Försäkring drönare: Drönare och tillbehör till drönare är försäkrade genom en egen försäkring på Hygglo och är därmed inte inkluderade i vår generella allriskförsäkring. Försäkringen har ingen självrisk för uthyraren, men med en självrisk upp till 5 000 kr för den som hyr.

Nedan hittar du svar på några vanliga frågor vi får kring försäkringen:


Hur värderas en produkt om den går sönder vid uthyrning?

Den värderas till marknadsvärde, alltså det värde en produkt har på marknaden med hänsyn tagen till ålder och slitage. Du blir ersatt upp till marknadsvärde, dvs vad det antingen kostar att köpa motsvarande pryl begagnad eller om den är väldigt ny så kan den bli ersatt till nypris. Värderingen görs genom att man antingen tittar på vad andra motsvarande prylar säljs för begagnat, genom utlåtande av en expert eller att man använder avräkningstabellen i villkoren.

Vad menas med vårdslöshet?

Vår försäkring täcker skador på uthyrd pryl under uthyrning, om skadan dock är ett resultat av att hyrestagaren har varit vårdslös är hyrestagaren ersättningsskyldig för de skador hen har orsakat. Vid vårslöshet menar vi ouppmärksamt och oförsiktig beteende från hyrestagaren, till ex. om man glömmer ett kamera man har hyrt på tunnelbanan eller om man tankar med fel bränsle. Det finns dock många gråzoner så det är alltid bra att kontakta oss vid en skada.

I alla tillfällen där hyrestagaren med uppsåt påför skada på hyrt pryl är hyrestagaren ersättningsskyldig.

Slitage vs skada?

Vår försäkring gäller vid plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av uthyrd egendom. Dvs skador som sker som ett resultat av att prylen är uthyrd.

Hygglos motto är att "Saker ska användas", och vid använding av prylar är det vanligt med normalt förekommande slitage, om det så är du själv som använder din pryl eller en hyrestagare. Slitage är inte täckt av vår försäkring och tanken är att intäkterna från uthyrningen ska täcka slitage på prylen.

Är du osäker på om det är normal slitage eller om det täcks av vår försäkring? Hör av dig till oss så kollar vi på det.

Hyrestagaren har blivit sjukDu har en hyrestagare som har blivit sjuk och därför inte kan hyra vid bokad tidpunkt. Det är för sent för hyrestagaren att avboka för att få återbetalning. Hur hanterar du som uthyrare detta?

Vid sen avbokning gäller avbokningsvillkoren, även om en hyrestagare blir sjuk. Å andra sidan önskar vi att du som uthyrare är till hjälp i en sådan situation och försöker komma fram till en lösning, särskilt nu när vi befinner oss i en så ovanlig och speciell situation med covid-19 där du måste vara extra försiktig. En bra lösning kan vara att flytta hyresperioden till ett senare datum. När du har kommit överens om en ny tid, kontaktar ni oss på support så uppdaterar vi datumet på bokningen. Det är viktigt att detta görs innan den ursprungliga hyresperioden är över.

Om det är för mycket osäkerhet eller om ni inte hittar en ny tid väljer många uthyrare att avboka och återbetala hyran till hyrestagaren. Detta kommer att skicka en fullständig återbetalning till hyrestagaren, inklusive vår bokningsavgift. Genom att visa att du är hjälpsam och förståelig i sådana situationer ökar du chansen att hyrestagaren har ett gott intryck av dig som uthyrare och därmed finns det en mycket större chans att hyrestagaren kommer tillbaka och hyr av dig när hen är frisk igen.

AvbokningarNär en hyrestagare avbokar gäller avbokningsvillkoren, det är dessa som avgör hur mycket som återbetalas till hyrestagaren och hur mycket som utbetalas till dig. Om du som uthyrare måste avboka en bokning har hyrestagaren rätt till 100% återbetalning. I det här fallet är det du som uthyrare som måste göra avbokningen i systemet. Då skickas automatiskt en återbetalning till hyrestagaren på hela hyresbeloppet.

Om något är fel med produkten som hyrestagaren har hyrt så att de inte kan använda den, bör ni arrangera återlämning så snart som möjligt och du som uthyrare erbjuder full återbetalning eftersom hyrestagaren inte fick det de hade bokat. Det är ditt ansvar som uthyrare att se till att produkten fungerar och att beskrivningen av produkten motsvarar verkligheten. För att återbetala en hyrestagare för en hyra som redan har börjat måste du avbryta hyran istället för att markera prylen som återlämnat. Om du markerar den som återlämnat avslutas hyran och då har du inte längre möjlighet att återbetala hyrestagaren.

Inkludera tillägg för fasta priser i hyreskostnadenInnan hyrestagaren betalar en hyra kan du som uthyrare uppdatera priset för en bokning. Vi rekommenderar att om du har fasta tilläggspriser, till exempel om du erbjuder extra tillbehör för X antal kronor eller om du får fria mil på skåpbilen mot ett tillägg på X antal kronor, så tar du med avtalade tillägg i hyran innan hyrestagaren betalar. Detta blir mycket lättare för hyrestagaren, eftersom de bara har en betalning att hantera och allting blir betalt på förhand så att du inte behöver hamna i en situation där du behöver kräva in pengar från hyrestagaren. Dessutom kommer hyrestagaren få hela betalningen på ett och samma kvitto vilket underlättar för alla, framförallt om hyrestagaren är ett företag.

Rörliga kostnader, till exempel kostnad för extra körda kilometer, bränsle eller andra förbrukningsvaror, ser vi gärna att ni löser direkt mellan er vid återlämning, eftersom vi för närvarande inte har en bra lösning som stöder extrabetalningar i efterhand.

Förbrukningsmaterial


På tal om förbrukningsvaror, visste du att vi har skapat en guide om hur du bäst hanterar detta? Du hittar den här: https://faq.hygglo.info/sv/article/guide-kring-forbrukningsmaterial-1c9p1f8/

Uppdaterad den: 24/04/2024

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!